Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


EBITDA

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en herwaarderingen. Financiële term om de prestaties van een onderneming uit te drukken. 

EBT

Earnings before taxes. Winst voor belastingen. Financiële term om de prestaties van een ondernemingen uit te drukken.

Effectenstudie

Studie die de impact en de gevolgen van een spoorproject op de leefomgeving in kaart brengt.

ERTMS

European Rail Traffic Management System. Europees systeem voor spoorwegbeheer, ontstaan uit de samenvoeging van de systemen ETCS (seininrichtingssysteem) en GSM-R (communicatiesysteem). Dit zal geleidelijk aan de bestaande verkeerscontrolesystemen in de verschillende landen vervangen.

ETCS

European Train Control System. Europees treincontrolesysteem waarbij treinen automatisch tot stilstand kunnen worden gebracht bij overschrijding van een rood sein of van de maximaal toegelaten snelheid.