Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


Raildempers

Middel om de geluidshinder van voorbijrijdende treinen te beperken. Geluidsdempers worden aan de sporen bevestigd zodat deze minder trillen bij de doorrit van een trein.

RAMS

Reliability, Availability, Maintainability and Safety. Specifieke aanpak die deel uitmaakt van een kwaliteitsmanagementsysteem of een verbetercyclus met als doel de mate van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid in samenhang te kwantificeren en het proces daar naartoe naspeurbaar vast te leggen.

Rangeerbewegingen

Het verplaatsen van treinen of rijtuigen op een bepaald spoorwegterrein. Bijvoorbeeld: omkeren van een locomotief, samenstellen van treinen, bijplaatsen van rijtuigen, enz.

Rijpaden

Capaciteit van het spoorwegnet dat is toegekend aan een bepaalde trein, vergelijkbaar met een "slot" in de luchtvaart.

Risk Management

Risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld analyseren, hun impact op de onderneming en haar processen in kaart brengen; deze risico’s al dan niet aanvaarden en de nodige maatregelen treffen.