Disclaimer

Deze e-mail en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Zij zijn enkel bestemd om gebruikt te worden door de bovenvermelde geadresseerde(n). Het gebruik van de inhoud ervandoor andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is verboden. Hebt u deze e-mail per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail te verwittigen en het materiaal van alle computers te verwijderen.