Onze organisatie

TUC RAIL is een naamloze vennootschap van privaatrecht.

TUC RAIL voldoet aan de Belgische governance-aanbevelingen voor niet-beursgenoteerde ondernemingen, zoals vermeld in de laatste versie van de Code Buysse.

Raad van Bestuur

De aandeelhouders van TUC RAIL benoemen de leden van de Raad van Bestuur van TUC RAIL.

De Raad van Bestuur speelt een beslissende rol in de ontwikkeling van de strategie, het toezicht en de controle op de regels en structuren en in het dagelijkse operationele en financiële beheer van TUC RAIL.

De Raad van Bestuur bestaat uit 6 bestuurders, waaronder een externe bestuurder. De Raad van Bestuur heeft een evenwichtige samenstelling om gezag, expertise en onafhankelijkheid te waarborgen.

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door verschillende adviescomités die binnen de raad zijn opgericht: het Auditcomité en het Remuneratie- en Benoemingscomité.

De Raad van Bestuur benoemt de Afgevaardigde voor het dagelijks bestuur – Chief Executive Officer – CEO, die wordt bijgestaan door de Chief Operating Officer (COO), die samen het Senior Management vormen.

 

Philippe DENAYER

CEO

Naïma ATORI

COO

Aandeelhouders

TUC RAIL heeft 2 aandeelhouders:

Infrabel NVPR
naamloze vennootschap van publiekrecht die 100% van de aandelen bezit min 1 aandeel.

Creosoteringswerkplaats van Brussel (CBB)
naamloze vennootschap van privaatrecht die 1 aandeel bezit.

Leden van de Raad van Bestuur

Benoit GILSON

Voorzitter

Jochen BULTINCK

Vicevoorzitter

Eric MERCIER

Bestuurder

Ann BILLIAU

Bestuurster

Christine VANDERVEEREN

Bestuurster

Antoine COLPAERT

Externe bestuurder

Marie BEECKMAN

Company Secretary