Onze diensten op het gebied van spoorwegengineering

Onze expertise in elke levensfase van uw project

Als experts in spoorwegengineering bieden wij een volledige, multidisciplinaire expertise gedurende de hele levenscyclus van uw project. Dankzij onze uitgebreide ervaring op dit gebied zijn wij er trots op u innovatieve en op maat gemaakte oplossingen aan te bieden die beantwoorden aan uw specifieke behoeften.

Onze expertise omvat de tussenkomst van verschillende technische disciplines: burgerlijke bouwkunde (bruggen, tunnels, viaducten en andere kunstwerken), sporen, elektrificatie en stroomvoorziening, seininrichting, telecommunicatie.

Onze diensten op het gebied van spoorwegengineering

Voorstudies en haalbaarheidsstudies

Wij voeren haalbaarheidsstudies uit om de technische en economische haalbaarheid van uw spoorwegprojecten te beoordelen (ontwikkeling van spoorweginfrastructuur, ontwerp van hogesnelheidslijnen, modernisering van bestaande lijnen, …).

Dankzij onze expertise kunnen wij de richtplannen van uw projecten opstellen en ook rekening houden met aspecten van milieu en regelgeving, zoals de stedelijke en landschappelijke integratie van de infrastructuur.

Ten slotte voeren wij ook volledige studies uit met het oog op de opmaak van veiligheidsdossiers.

Algemene organisatie en detailstudies

Wij voeren algemene inplantings- en detailstudies uit om technische oplossingen voor uw spoorwegprojecten te ontwerpen en te optimaliseren. Wij maken gebruik van de nieuwste technologieën en beste praktijken in de sector.

Wij voeren algemene inplantings- en detailstudies uit om technische oplossingen voor uw spoorwegprojecten te ontwerpen en te optimaliseren. Wij maken gebruik van de nieuwste technologieën en beste praktijken in de sector, waaronder topografie, geotechniek en hydraulica, om grondige studies van de grondwerken uit te voeren.

Bovendien kunnen wij weg- en spoorweginfrastructuur ontwerpen (bruggen, viaducten, tunnels, enz.).

Wij leveren ook studies en logistieke ondersteuning voor spooraanlegelektrificatie met gelijk- en wisselstroom, seininrichting en telecommunicatie.

Wij verzorgen ook de coördinatie van de veiligheid, het project, de technische en financiële risicoanalyse in functie van de realisatie, het gebruik en het onderhoud van het project.

Volledig programma- en projectbeheer

Wij verzorgen het volledige beheer van de programma’s en projecten zodat ze tot een goed einde gebracht kunnen worden: bepaling van scope, planning en fasering, kostenraming en -planning, budgetopvolging, kwaliteitsopvolging en algemene coördinatie van uw spoorwegprogramma’s en -projecten.

Wij voeren ook audits van spoorwegprojecten uit.

Beheer van stakeholders

Wij beheren de relaties met stakeholders die betrokken zijn bij uw spoorwegprojecten, onder wie overheden, buurtbewoners en andere belanghebbenden. Indien nodig volgen wij ook vergunningen en onteigeningen op. Wij zorgen voor efficiënte communicatie en optimale coördinatie met uw stakeholders.

 Beheer van interfaces

Wij beheren de interfaces tussen de verschillende technische disciplines en stakeholders die betrokken zijn bij uw spoorwegprojecten, om een harmonieuze coördinatie te waarborgen en potentiële conflicten te vermijden.

BIM (Building Information Modeling)

Wij gebruiken BIM om het ontwerp, de bouw en het beheer van uw spoorwegprojecten te vergemakkelijken, waardoor betere samenwerking en geïnformeerde besluitvorming mogelijk worden.

Procurement of Works

Wij ondersteunen u bij de aanbestedingsprocedure en de selectie van aannemers en leveranciers voor uw spoorwegprojecten. Wij garanderen u dat de geldende normen en reglementeringen worden nageleefd.

Toezicht op de werken, logistiek en beheer van de bouwwerven

Wij staan in voor de organisatie van de werven, het toezicht en de opvolging van de werken ter plaatse, het beheer van de logistiek en de algemene coördinatie van de werven. Wij waken over de veiligheid van de werken, met bijzondere aandacht voor de veiligheid van het personeel van TUC RAIL, de mensen die voor de aannemers werken, de reizigers en derden.

Fasering en coördinatie van het spoorverkeer

Wij zorgen voor de coördinatie van de werkfasen en het spoorverkeer. Wij stellen een efficiënte planning op om de verkeershinder tot een minimum te beperken en een optimale exploitatie van de spoorweginfrastructuur te garanderen.

Bijstand bij testen en validatie (certificering)

Wij ondersteunen u in de test- en validatiefase om de nodige certificering voor uw spoorwegprojecten te verkrijgen. Wij zorgen ervoor dat de toepasselijke normen en reglementeringen worden nageleefd.

Expertise en consultancy

Wij bieden technische expertise en advies op het gebied van operatiesonderhoudrisicobeheer (RAMS) en andere aspecten van spoorwegexploitatie. Wij helpen u weloverwogen beslissingen te nemen en de performantie van uw projecten te optimaliseren.

Neem contact met ons op

Bent u geïnteresseerd in onze expertise op het gebied van spoorwegengineering voor uw project? Doe een beroep op onze diensten. Neem contact op met ons team.