De afdeling Procurement

Wie zijn wij?

De afdeling Procurement is verantwoordelijk voor de aankoop van werken, leveringen en diensten die TUC RAIL nodig heeft in het kader van zijn activiteiten. Onze aankopen zijn onderverdeeld in drie grote categorieën:

  • aankopen van werken en diensten in naam en voor rekening van Infrabel;
  • aankopen van werken, leveringen en diensten voor eigen rekening (“Corporate”); 
  • aankopen van consultancyprestaties. 

Voor elk van deze categorieën is er een speciale cel binnen de afdeling Procurement.

Al onze aankopen gebeuren in overeenstemming met de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Aankopen in naam en voor rekening van Infrabel

Als dochtermaatschappij van Infrabel is TUC RAIL betrokken bij de procedures inzake overheidsopdrachten die door Infrabel aan de onderneming worden toevertrouwd. De hoofdopdracht van TUC RAIL bestaat uit de studie en de uitvoering van de grote spoorwegprojecten van Infrabel: nieuwe sporen, modernisering van bestaande lijnen, ontwerp van kunstwerken, enz.

Deze projecten vereisen en impliceren een samenwerking op lange termijn met ondernemingen (voornamelijk aannemers). Door het uitschrijven van overheidsopdrachten stimuleert de afdeling Procurement van TUC RAIL de concurrentie en identificeert het partners om bij te dragen aan de realisatie en het succes van deze projecten die essentieel zijn voor de mobiliteit van morgen.

Aankopen voor eigen rekening

Deze categorie omvat alle aankopen van werken, leveringen en diensten die nodig zijn voor de goede werking van TUC RAIL. Het gaat vooral (maar niet uitsluitend) om facility- en IT-aankopen.

Voorbeelden van opdrachten:

  • Fleet
  • Schoonmaak
  • Catering en drank- en snackautomaten
  • IT-licenties
  • Abonnementen op tijdschriften en magazines

Aankopen van consultancy

In het kader van zijn opdrachten doet TUC RAIL regelmatig een beroep op externe consultancy van het type ICT, projectmanagement, engineering, enz.

Daartoe heeft de afdeling Procurement een kwalificatiesysteem opgezet en gepubliceerd waarmee kandidaatfirma’s kunnen worden opgelijst en dus geraadpleegd als de aan de eisen voldoen.

Neem contact op met de afdeling Procurement

Adres

TUC RAIL
Procurement
Fonsnylaan 39
1060 Brussel

 

E-mail

Aankopen Corporate: purchase@tucrail.be

Aankopen Consultancy: staffing.procurement@tucrail.be

Andere aankopen: ppcell@tucrail.be

 

Wettelijke en contractuele voorwaarden

👉Toepasselijke wettelijke en contractuele bepalingen voor OO van diensten

👉 Toepasselijke wettelijke en contractuele voorwaarden voor leveringen

👉 Toepasselijke wettelijke en contractuele bepalingen voor OO van werken