Energietransitie

Laten we de klimaatverandering afremmen door de energietransitie te ondersteunen.

De trein staat bekend als een van de meest efficiënte vervoersmiddelen ter wereld. Het primaire energieverbruik per reizigerskilometer is tot vijf keer lager dan dat van bijvoorbeeld een auto. 

Bij TUC RAIL maken we het meest duurzame vervoersmiddel nog milieuvriendelijker. Ontdek hoe wij bijdragen tot de energietransitie.

Hernieuwbare energie integreren

Bij TUC RAIL zetten we ons in om hernieuwbare energie te integreren in het tractienet, met name van zonnepanelen en windmolens. De integratie van deze hernieuwbare energie in het tractienet blijft vandaag een uitdaging omwille van 2 elementen: 

  • deze hernieuwbare energiebronnen leveren alleen energie uit zon en wind;
  • de spanningen binnen het tractienet zijn onconventioneel (3 000 V DC en 25 000 V AC).

Daarom ontwikkelen onze getalenteerde ingenieurs technologische oplossingen waarmee hernieuwbare energie overal op ons spoorwegnet kan worden aangesloten op het tractienet.

Eerste projecten in uitvoering

In 2023

  • Bouw van een zonnepark van +- 2 hectare langs de hogesnelheidslijn L2 in Avernas.

In 2024

Bouw van een zonnepark in Boutersem op de taluds van de hogesnelheidslijn L2, rechtstreeks aangesloten op de bovenleiding.

Wegvervoer koolstofvrij maken

Het tractienet is ontworpen om alle treinen tijdens de piekuren van een hoog elektrisch vermogen te voorzien. Tijdens de daluren en ‘s nachts wordt er echter niet ten volle gebruik van gemaakt en kan het voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bij TUC RAIL willen we van deze opportuniteit gebruik maken om EV-laders in te zetten voor voertuigen en bussen op parkings langs het spoorwegnet.

Eerste project in uitvoering

In 2023 zullen we een eerste pilootproject opstarten om elektrische voertuigen op te laden met stroom die rechtstreeks van de bovenleidingen van 3000 V DC wordt afgenomen.