Onze innovatieve geest

Enkele voorbeelden van innovatieve projecten

Ontdek de innovaties waaraan wij werken dankzij de expertise en ervaring van onze medewerkers.

Infiltrerende spoorbedding

Met de studie van de infiltrerende bedding stellen wij een oplossing voor om de spoorbedding economischer en milieuvriendelijker te maken. In zones waar regenwater in de ondergrond kan indringen, wordt de spoorfundering aangepast om regenwater onder het spoor te laten infiltreren, zonder de stabiliteit van het spoor in gevaar te brengen. 

Dit maakt het niet alleen mogelijk om minder openbare ruimte te gebruiken, maar ook om het dalende grondwaterpeil opnieuw aan te vullen en een minder duur en technisch eenvoudiger drainagesysteem te plaatsen.

Gebruik
van drones

In een pilootproject is het gebruik van drones op de bouwwerven getest. Het doel was om te bepalen welke activa kunnen worden gemeten door een drone en met welke nauwkeurigheid, met het oog op automatische bewerking van de meetgegevens die opgenomen kunnen worden in het voortgangsrapport van een bouwwerf. Deze gegevens worden bewerkt met behulp van artificiële intelligentie.

  Automatisch meetinstrument voor kabels

  Met de AMT kunnen gegevenskabels die uit meerdere geleiders bestaan automatisch worden getest en gecontroleerd tijdens hun levensduur. Hiermee kan de degradatie van een kabel worden gevolgd en kan deze, indien nodig, proactief worden vervangen, wat de operationele betrouwbaarheid en de stiptheid van het treinverkeer ten goede komt.

   Ontdek onze innovatieve projecten die de energietransitie ondersteunen

   Bij TUC RAIL geloven we dat innovatie samen tot stand komt

   InnoLAB: laten we innovatie stimuleren!

   Hoe kunnen we onze spoorweginfrastructuur nog efficiënter gebruiken ten behoeve van de samenleving? Wij denken na over innovatieve oplossingen om onze vaardigheden optimaal te benutten. Wij zijn ons ervan bewust dat wij, om onze engagementen na te komen, voortdurend moeten innoveren, niet alleen in ons werk, maar ook structureel.

   Daartoe heeft TUC RAIL InnoLAB in het leven geroepen, een team dat innovatie stimuleert rond drie belangrijke pijlers: economie, ecologie en energietransitie. InnoLAB moedigt onze medewerkers aan om hun innovatieve ideeën te delen met het oog op de ontwikkeling en verwezenlijking ervan.