Voorstudies

 • Ontwikkelen van spoorweginfrastructuur 
 • Ontwerpen van hogesnelheidslijnen
 • Opwaarderen van bestaande lijnen
 • Ontwikkelen van weginfrastructuur
 • Haalbaarheidsstudies
 • Opstellen van masterplannen
 • Stedelijke en landschappelijke integratie van de infrastructuur
 • Opstellen van veiligheidsdossiers voor tunnels

 

     Detailstudies

 • Topografie, geotechniek en hydraulica
 • Studies van grondwerken
 • Ontwerpen van weginfrastructuur
 • Ontwerpen van bruggen, viaducten, tunnels, enz.
 • Studies en logistieke ondersteuning voor de aanleg van sporen
 • Elektrificatie in gelijk- en wisselstroom
 • Seininrichting en telecommunicatie
 • Opstellen van veiligheidsdossiers
 • Coördinatie veiligheid / project / risicoanalyse in functie van de bouw van het kunstwerk, het gebruik en de onderhoud.

 

     Project Management

 • Onteigeningen
 • Vergunningen
 • Milieubeheer
 • Technische en financiële analyse
 • Risicoanalyse
 • Opstellen planning
 • Bepalen kostenraming en -planning
 • Uitvoeren van audits op spoorwegprojecten

 

     Werftoezicht

 • Werforganisatie
 • Kwaliteitscontrole
 • Detailstudies en expertise
 • Coördinatie veiligheid / verwezenlijking (aandacht voor de veiligheid van eigen personeel, medewerkers van aannemers, reizigers, derden)
 • Toezicht op de werkzaamheden
 • Homologatie en proeven