« De geografische ligging (dicht bij een station), de door het bedrijf ontwikkelde waarden (duurzame mobiliteit), het feit te werken voor al onze medeburgers (publieke sector) »