TUC RAIL is een ingenieurs- en projectmanagementbureau dat gespecialiseerd is in spoorwegtechnologie. Het is het enige bureau van dit type in België en werkt hoofdzakelijk voor de Directie Build van Infrabel: het staat in voor het Project Management van grote infrastructuurprojecten, realiseert haalbaarheidsstudies, stelt technische plannen op en voert werkzaamheden uit. TUC RAIL stelt zijn competenties ook ten dienste van buitenlandse projecten. Safety is meer dan ooit het belangrijkste aandachtspunt, zowel inzake arbeidsveiligheid, werfveiligheid als exploitatieveiligheid.