Eigen aankopen 

TUC RAIL hanteert standaardleveranciersvoorwaarden geldig voor aankopen op naam van TUC RAIL nv. Deze standaardleveranciersvoorwaarden gelden voor alle leverancierscontracten en -bestellingen. Er zijn drie types: 

  • De leveranciersvoorwaarden voor de aankoop van externe consultancy zijn beschikbaar op de de jobsite van TUC RAIL en gelden voor alle contracten afgesloten via diezelfde jobsite. Je kunt deze raadplegen door hier te klikken.  
  • De leveranciersvoorwaarden voor de aankoop van andere diensten kun je raadplegen door hier te klikken.
  • De leveranciersvoorwaarden voor de aankoop van leveringen van goederen kun je raadplegen door hier te klikken.
  • TUC RAIL maakt ook de Gedragscode voor leveranciers van Infrabel, die u kunt vinden door hier te klikken, van toepassing op al haar aankopen.

TUC RAIL past ook de gedragscode voor leveranciers van Infrabel toe op al zijn aankopen. U kunt deze vinden door hier te klikken.

 

Overheidsopdrachten voor andere aanbesteders

Als dochtermaatschappij van Infrabel komt TUC RAIL tussen in de procedures voor overheidsopdrachten die hem worden toevertrouwd door de twee naamloze vennootschappen van publiek recht: Infrabel en NMBS.

De overheidsopdrachten worden, namens deze twee overheidsbedrijven of in eigen naam, toegewezen conform de wetgeving op de overheidsopdrachten bij open procedure, beperkte procedure of onderhandelingsprocedure.

In het kader van zijn activiteiten draagt TUC RAIL bij tot de procedures voor overheidsopdrachten in onderstaande lijsten:

  • de geplande opdrachten zijn opdrachten waarvan de procedure voor overheidsopdrachten overwogen wordt binnen het semester en waarvoor het overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de opdracht zijn akkoord heeft gegeven voor het opstarten van de procedure;
  • de overheidsopdrachten zijn opdrachten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een bekendmaking in de publicatiebladen (Publicatieblad van de Europese Unie en/of Bulletin der Aanbestedingen). Er wordt dan een datum vastgesteld voor de indiening van de offertes;
  • de genotificeerde opdrachten zijn de opdrachten die werden toegekend aan een aannemer of een dienstverlener na beëindiging van de procedure voor overheidsopdrachten tijdens de laatste twee jaar.

TUC RAIL voert voornamelijk opdrachten van werken uit, naast enkele opdrachten van diensten die er verband mee houden.

De resultaten van de aanbestedingen en de lijsten van de geplande, genotificeerde en gepubliceerde opdrachten zijn beschikbaar hieronder:

 

Raadpleeg via deze link de presentatie van de Suppliers Day van 22 oktober 2020.