De nv TUC RAIL werd in 1992 opgericht. De Belgische spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel is de meerderheidsaandeelhouder van TUC RAIL. In 30 jaar tijd heeft TUC RAIL op verschillende domeinen blijk gegeven van een grote knowhow binnen het spoorweggebeuren, meer bepaald op het gebied van infrastructuur. Sinds 1 januari 2017 vormen TUC RAIL en IXILIO, een dochteronderneming van Infrabel gespecialiseerd in het leveren van IT-diensten, maar één enkele onderneming meer. Deze fusie laat TUC RAIL toe zijn aanbod te diversifiëren en aan te vullen, aangezien het zijn klanten een nieuwe consultancy-activiteit kan aanbieden op het vlak van spoorweg-ICT.

Flexibiliteit en betrouwbaarheid

TUC RAIL wil blijven groeien, zowel in België als in het buitenland. Onze slogan “Flexible Thinking, Reliable Results” verwijst naar twee van onze essentiële kwaliteiten: onze flexibiliteit en de betrouwbaarheid van onze resultaten. Het is in die geest dat onze medewerkers dagelijks werken. Onze competenties draaien om project management, studies en uitvoering van werkzaamheden, zowel voor de bouw van nieuwe spoorweginfrastructuur als voor de aanpassing en de modernisering van bestaande infrastructuur.

Grote infrastructuurprojecten 

In België werkt TUC RAIL hoofdzakelijk voor de Directie Build van de spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel. TUC RAIL staat in voor het Project Management van grote infrastructuurprojecten, realiseert haalbaarheidsstudies, stelt technische plannen op en voert werkzaamheden uit. Daardoor werken wij voortdurend aan grote en complexe projecten met de bedoeling om een van de drukste spoorwegnetwerken van de wereld, gelegen in het hart van West-Europa, uit te breiden en te moderniseren. Dit geeft ons een enorme ervaring. TUC RAIL stelt zijn competenties ook ten dienste van buitenlandse projecten. Dat stelt ons in staat de in België verworven kennis te valoriseren, nieuwe uitdagingen aan te gaan en onze ervaringen te diversifiëren. Deze diversifiëring biedt ook andere carrièremogelijkheden aan de medewerkers van TUC RAIL.

Sinds zijn oprichting heeft TUC RAIL zich weten te onderscheiden in diverse domeinen van de spoorwegsector en meer bepaald op het vlak van hoge snelheid. Dankzij 30 jaar ervaring kan het zijn klanten kwaliteitsvolle, betrouwbare en op maat gesneden diensten aanbieden, van ontwerp tot verwezenlijking.