Gewestelijke Expresnet (GEN) van Brussel

Het programma Gewestelijk Expresnet (GEN) heeft als doel de capaciteit op de belangrijkste spoorassen van en naar Brussel uit te breiden door de aanleg van 8 nieuwe spoorlijnen en een betere integratie met andere vervoersmiddelen (intermodaliteit). Dit zal de mobiliteit in een straal van 30 km rond de hoofdstad aanzienlijk verbeteren.

In het kader van dit gigantische programma zijn de nieuwe lijnen ontworpen met veel aandacht voor ecodesign en het milieu, d.w.z. door te proberen onteigeningen zoveel mogelijk te vermijden, bouw- en logistieke oplossingen te zoeken met een minimale impact op de natuur en de buurtbewoners, enz.

Onze missie

Het programma omvat ook de aanleg van speciale structuren op geklasseerde viaducten, de bouw van een multimodaal station onder de Europese wijk van Brussel, nieuwe haltes langs de lijnen, enz. Bijgevolg moest bijzondere aandacht worden besteed aan de fasering van de werken en aan het behoud van de exploitatie van de bestaande lijnen.

TUC RAIL werd belast met het projectmanagement en de volledige bouwdirectie voor de realisatie van het project en voerde de volgende taken uit:

  • algemeen beheer van het project en de deelprojecten.
  • coördinatie en sturing van studie-activiteiten: alle studies (van voorstudies, via voorontwerp tot gedetailleerd ontwerp) met betrekking tot de burgerlijke bouwkunde en alle spooruitrusting. Overzichtsplannen, detailplannen, technische specificaties, rekennota’s, opmetingsstaten, ramingen van hoeveelheden en budgetten, planning, enz.
  • Geologische, milieutechnische, geotechnische, hydraulische en hydrogeologische studies.
  • Beheer van de interfaces met alle belangrijke interne en externe belanghebbenden van het project.
  • Opmaak van het bestek overeenkomstig de regels voor overheidsopdrachten.
  • Opvolging van de werken, met beheer van de functies in verband met de spoorwegveiligheid en het besturen van werktreinen.
  • Bijstand bij de oplevering van de werken.
  • Certificering en overdracht van de installaties aan de spoorweginfrastructuurbeheerder.