Hogesnelheidsnet in België

Het Belgische hogesnelheidsnet bevat 314 km dubbele spoorlijnen met een ontwerpsnelheid van 330 km/u, geëlektrificeerd in 2 x 25 kV AC en uitgerust met ETCS. Dit gigantische programma van 5,2 miljard euro werd toevertrouwd aan TUC RAIL, dat in de periode 1992-2009 alle in het bestaande conventionele net geïntegreerde spoorweginfrastructuur heeft aangelegd.

Onze missie

TUC RAIL was verantwoordelijk voor het beheer van het hele programma: scope, budget, timing, kwaliteit van de studie en opvolging van de aanleg van het hogesnelheidsnet in België. Zijn belangrijkste taken waren haalbaarheidsstudies, voorontwerpstudies, detailstudies, sturing en toezicht op de werven tot aan de certificering. Dit gebeurde voor alle spoorweg- en niet-spoorwegberoepen met bijzondere aandacht voor het beheer van de technische en operationele interfaces.

Dankzij dit programma is TUC RAIL een specialist geworden in de volledige bouwdirectie voor multidisciplinaire spoorweginfrastructuurprojecten. TUC RAIL heeft met name zijn eigen HSL-bovenleidingtechnologie ontwikkeld, evenals gespecialiseerde software voor projectbeheer, spoorwegveiligheid en ontwerp.

Door dit nieuwe net te integreren in het Europese TEN-T-net heeft TUC RAIL aangetoond dat het in staat is interoperabele grensoverschrijdende spoorlijnen aan te leggen die compatibel zijn met verschillende technologieën in de buurlanden.

In 2023 kreeg TUC RAIL de opdracht om de vernieuwing van de hogesnelheidslijnen voor te bereiden met behoud van de exploitatie van de bestaande lijnen.