ETCS/GSM-R

Wat is ETCS?

ETCS is een Europees automatisch veiligheidssysteem dat het risico dat een trein door een rood sein rijdt, sterk vermindert en de capaciteit van de spoorlijn verbetert door de snelheid en de positie van de treinen te sturen en te monitoren. Om goed te kunnen functioneren moeten de infrastructuur en de trein met ETCS zijn uitgerust. Voorts zal de implementatie van een dergelijk systeem op verschillende spoorwegnetten bijdragen tot de interoperabiliteit van internationale treinen die tussen Europese landen rijden.

ETCS in België

Dit systeem ter verhoging van de veiligheid en de capaciteit is al geïnstalleerd op de meeste hogesnelheidslijnen in België, maar wordt nu ook geïmplementeerd op het nationale conventionele net. Zo behoren Infrabel en TUC RAIL tot de pioniers die dit Europese ETCS-systeem op nationale schaal en op het hele net hebben uitgerold.

In België hebben we 3 niveaus van ETCS: ETCS level 2, ETCS level 1 Full Supervision en ETCS 1 Limited Supervision. ETCS level 2 werkt met het GSM-R-netwerk en de twee levels 1 van ETCS 1 (LS/FS) met de Eurobalises op de sporen.

Momenteel zijn niet alle buurtlanden van België uitgerust met ETCS. Het is dus belangrijk om in samenwerking met de andere spoorweginfrastructuurbeheerders een tijdelijke oplossing te vinden tussen de verschillende systemen.

De opdracht van TUC RAIL

TUC RAIL werkt op geïntegreerde wijze samen met de teams van de Belgische infrastructuurbeheerder Infrabel aan de implementatie van de 3 verschillende niveaus van ETCS en de overgangsprojecten in België. De opdrachten van TUC RAIL omvatten het projectbeheer, de voorstudies, de detailstudies, het toezicht op de werken, de voorbereiding van de gegevens, de testen en de homologatie.