Internationale hogesnelheidslijn Perpignan-Figueras

Het project bestond uit de aanleg van een 44,4 km lange dubbelsporige hogesnelheidslijn met gemengd personen- en goederenvervoer tussen Perpignan en Figueras, die Frankrijk met Spanje verbindt via een 8 km lange tunnel met twee kokers door de Pyreneeën. Dit ambitieuze grensoverschrijdende spoorwegproject werd gekenmerkt door het feit dat dit internationale baanvak het Franse UIC-spoornet met standaardbreedte met het Spaanse net (1635mm) moest verbinden. Bovendien moest de nieuwe spoorweginfrastructuur voldoen aan de Franse, Spaanse en internationale normen en tegelijk de interoperabiliteit tussen de twee nationale spoorwegnetten garanderen.

Onze missie

TUC RAIL heeft het consortium van de opdrachthouder vanaf de aanbestedingsfase bijgestaan bij het leveren van ontwerpen en BOQ’s in het kader van het aanbestedingsproces van dit PPP-project (DBFMOT – Design-Build-Finance-Operate-Transfer) met een concessie van 50 jaar (5 jaar voor de bouw – 45 jaar voor de exploitatie).

Naast zijn rol als adviesbureau voor spoorwegengineering voor de levering van conceptuele en gedetailleerde studies voor de seininrichting, sporen, bovenleidingen en tractieonderstations van het project leverde TUC RAIL ook gespecialiseerde expertise voor het vermijden van de sonische golven aan de uitgang van de tunnel door het ontwerp van gekalibreerde pre-tunnels, voor de implementatie van ETCS level 2 met optie om terug te vallen op ETCS level 1, alsook voor het opstellen van voorlopige exploitatie- en onderhoudshandleidingen voor de concessiehouder. Er werd ook bijstand verleend bij het toezicht op lokale werken en het certificeringsproces.