Project voor de modernisering van As 3 (Brussel – Luxemburg)

De As 3 verbindt Brussel met de grens van het Groothertogdom Luxemburg. Het bestaat uit de lijnen 161 (Ottignies – Namen) en 162 (Namen – grens) en heeft een totale lengte van 175 km op Belgisch grondgebied. Het tracé is kronkelig, met meer dan 150 bochten. De aanwezigheid van deze bochten verklaart de relatief lage referentiesnelheid (130 km/u) en de aanwezigheid van talrijke zones met beperkte snelheid.

Dit grote moderniseringsproject zal leiden tot een verhoging van de referentiesnelheid tot 160 km/u, een verbetering van de verbinding tussen Brussel, Luxemburg en Straatsburg en een vermindering van het wegverkeer tussen België en Luxemburg.

Onze missie

TUC RAIL werd belast met het projectmanagement en de volledige bouwdirectie voor de realisatie van de verschillende moderniseringswerken, waaronder:

  • de modernisering en de technische aanpassingen van de stations;
  • de verbreding van het tussenspoor tot 2,25m om een referentiesnelheid van 160 km/u mogelijk te maken;
  • de vervanging van de kunstwerken;
  • de sanering van de spoorbedding, met inbegrip van de stabilisering van de rotswanden en grote uitgravingen;
  • de herelektrificatie van de as en de invoering van de voeding in 25kV in plaats van 3kV op lijn 162, de afschaffing van de overwegen en de modernisering van de seininrichting.

De herelektrificatie van de lijn L162 gebeurt door de installatie van een nieuw systeem van gemengde bovenleiding van het type R3 waardoor de lijn 162 kan worden gevoed met 25 kV AC. Aangezien de exploitatie van de bestaande lijn niet kon worden onderbroken, ontwikkelde TUC RAIL een nieuw type migreerbare bovenleiding van 3 kV DC / 25 kV AC. Die maakt het mogelijk over te schakelen van 3 kV DC naar 25 kV AC zonder wijzigingen aan het bovenleidingssysteem (bv. rijdraad, isolatoren…). Deze R1 TSI-bovenleiding is inmiddels gecertificeerd en kan op andere nationale en internationale lijnen worden geïnstalleerd.