Hogesnelheidslijn Sud Europe Atlantique (SEA)

De hogesnelheidslijn Sud Europe Atlantique (SEA) tussen Tours en Bordeaux in Frankrijk omvat 340 km nieuwe lijnen, waarvan 302 km hogesnelheidslijnen en ongeveer 40 km aansluitingen op bestaande conventionele spoorweginfrastructuur. Het SEA-project werd uitgevoerd in het kader van een DBFOT (Design, Build, Finance, Operate and Transfer) PPP dat werd toegekend aan de Vinci-groep voor een bedrag van 7 miljard EUR (investeringsbudget).

Onze missie

Op basis van zijn uitgebreide en diepgaande expertise in spoorwegengineering voor de hoge snelheid, verworven tijdens de aanleg van het hogesnelheidsnet in België, werd TUC RAIL uitgenodigd om deel uit te maken van een consortium dat zich kandidaat stelde om de taak van Organisme Technique Indépendant op zich te nemen voor dit belangrijke project. Het consortium kreeg het contract toegewezen en TUC RAIL werd belast met alle diensten voor de onafhankelijke technische evaluatie met betrekking tot de spoorwegsystemen (spoor, bovenleiding, stroomvoorziening, seininrichting, telecommunicatie en interoperabiliteit). Zijn taak bestond erin de technische conformiteit en de overeenstemming van het ontwerp en de bouw van de nieuwe lijn met de toepasselijke technische normen en standaarden (waaronder de Technische Specificaties voor Interoperabiliteit) en met de beste praktijken op het gebied van ontwerp en aanleg van spoorlijnen te beoordelen.

TUC RAIL was in het bijzonder ook verantwoordelijk voor de grondige analyse van het ontwerp van de seininrichtingssystemen om ervoor te zorgen dat ETCS level 2, TVM430 en TVM300 werden ontworpen en geïmplementeerd volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.