Interoperabiliteit: studies van de interfaces tussen de bovenleiding en de Euro/1950-stroomafnemers

TUC RAIL werd door het European Railway Agency (ERA) geselecteerd om de interface te bestuderen tussen Euro/1950-stroomafnemers en de bovenleiding die in de volgende zes EU-landen wordt gebruikt: Frankrijk, België, Spanje, Duitsland, Italië en Polen.

Het doel van de studie was het ERA een duidelijke technische en economische analyse te verschaffen van de parameters voor het ontwerp en de aanpassing van de bovenleiding op het gehele spoornet van de EU, om deze geschikt te maken voor stroomafnemers van zowel 1950 mm als 1600 mm.

Onze missie

TUC RAIL was belast met:

  • de studie van de interface tussen de stroomafnemers en de bovenleiding om de optimale omstandigheden te vinden die een invloed hebben op de tractie;
  • de studie van het huidige bovenleidingontwerp, rekening houdend met de beperkingen van de infrastructuur (bijvoorbeeld elektrisch profiel);
  • de studie van de waarschijnlijkheid van een samenloop van storingen (statistieken en risicoanalyses).

De resultaten van de studie, die in een ERA-rapport zijn gepubliceerd, lieten mogelijke parameters zien voor de aanpassing van het bovenleidingontwerp om zowel stroomafnemers van 1600mm als stroomafnemers van 1950mm op het hele Europese netwerk te kunnen gebruiken, en tegelijkertijd een veilige en efficiënte exploitatie te garanderen.

Door deze expertisemissie voor de ERA uit te voeren, heeft TUC RAIL zijn technische competentie in verschillende Europese landen kunnen aantonen.