Klant TP FERRO

Projectbeschrijving   Aanleg van een hogesnelheidslijn met een lengte van ongeveer 44,5 km tussen Perpignan en Figueras bestemd voor zowel personen- als goederenvervoer (snelheid van respectievelijk 350 km/u en 120 km/u).

Opdracht TUC RAIL  Technische bijstand verlenen aan de concessiehouder tijdens de voorbereiding van de exploitatie-, onderhouds- en homologatiedossiers van de lijn en bij het opstellen van het RAMS-dossier (Reliability, Availability and Maintainability, Safety).

Periode  2004 – 2010