Klant TEP

Projectbeschrijving   Aanleg van een hogesnelheidslijn met een lengte van ongeveer 44,5 km tussen Perpignan en Figueras bestemd voor zowel personen- als goederenvervoer (snelheid respectievelijk 350 km/u en 120 km/u).

Opdracht TUC RAIL  Voorontwerp- en detailstudies, visa en extern toezicht van de werken inzake spoor, seininrichting (ERTMS inclusief), telecommunicatie (GSM-R inclusief) en bovenleiding. Consultancy-opdracht in het kader van dynamische testen, homologatie en uitwerking van veiligheids- en RAMS-dossiers (Reliability, Availability and Maintainability, Safety).

Periode  2004 – 2010