Omschrijving van het project :

Het project Perpignan - Figueras bestaat uit de aanleg van een 44,4 km lange spoorlijn voor gemengd personen- en goederenvervoer (24,6 km aan de Franse kant en 19,8 km aan de Spaanse) tussen Perpignan (Frankrijk) en Figueras (Spanje). De lijn overschrijdt de Frans-Spaanse grens via een 8,4 km lange tunnel, de Perthus-tunnel, door de Pyreneeën.

Het doel van deze internationale spoorwegcorridor is het Spaanse hogesnelheidsnet zonder onderbreking te verbinden met het Franse hogesnelheidsnet door gebruik te maken van dezelfde standaard UIC-spoorbreedte van 1435 mm.

In februari 2004 werd de concessie voor de nieuwe spoorlijn van 44,4 km voor een periode van 50 jaar (5 jaar voor de bouw en 45 jaar voor de exploitatie) gegund aan "TP Ferro", een consortium dat is opgericht door Eiffage en ACS-Dragados. Het PPS-contract (Publiek-Private Samenwerking) voor dit project is een DBFMOT-contract (= Design, Build, Finance, Maintain, Operate, Transfer).

Missie van TUC RAIL :

In december 2001 heeft de Franse bouwgroep Eiffage TUC RAIL de opdracht gegeven het ontwerp van een 8,4 km lange tunnel onder de Pyreneeën te bestuderen en te helpen bij de voorbereiding van de aanbestedingen. 

Vanaf 2004 was TUC RAIL op twee niveaus bij dit project betrokken:

  • TUC RAIL heeft deelgenomen aan de tijdelijke vereniging "Groupement d'Ingénieries" met de bouwgroep TEP; en
  • TUC RAIL heeft een consultancy-opdracht uitgevoerd bij de concessiehouder TP Ferro.

De eerste opdracht omvat de studie en de ontwikkeling van het technische gedeelte van het systeem (voorstudies en gedetailleerde ontwerpstudies), de controle en de goedkeuring van de uitvoeringsstudies (VISA), alsook het toezicht en de controle op de werken inzake spoor, bovenleiding en stroomvoorziening, seininrichting, telecommunicatie, veiligheid en BBOV (Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid, Veiligheid). TUC RAIL heeft ook bijstand verleend bij de uitwerking van de tunnelstudies voor het onderdeel "sonic boom".

De tweede missie bestaat uit technische bijstand bij de voorbereiding van de exploitatie-, onderhouds- en certificeringshandleidingen en bij het opstellen van het definitieve BBOV-dossier.

TUC RAIL heeft Scott-Wilson ook technische bijstand verleend bij dit project door risicoanalyses uit te voeren van externe factoren die de verschillende fasen van het project, van studies tot homologatie, zouden kunnen beïnvloeden.