Klant LISEA

Projectbeschrijving Aanleg van een 340 km nieuwe hogesnelheidslijn tussen Tours en Bordeaux, waarvan 302 km hogesnelheidslijn en 40 km aansluitingen op de bestaande lijn.

Opdracht TUC RAIL TUC RAIL treedt als lid van een groepering op als onafhankelijk expert voor het nazicht van de conformiteit van de technische studies alsook voor de kritische externe controles tijdens de uitvoering van de werken.

Periode 2011 - lopend