Door de situering en het concept van het project kan voor het globale project gesteld worden dat de “bewonershinder” eerder beperkt is. Enkel in de zone van de verkaveling “Rietstraat” in Mechelen wordt geraakt aan de bewoonde omgeving.

Hier werden de volgende randvoorwaarden in acht genomen:

De onteigening van bebouwde percelen zoveel mogelijk vermijden

 

 

De nodige schikkingen treffen om de geluidsimpact te beperken