Om de hinder voor de toegangswegen en de bedrijvenzone Brucargo maximaal te beperken werd in de zone ter hoogte van Brucargo en de verkeerswisselaar van Machelen een gefaseerde aanleg uitgewerkt in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarbij werden de aanleg van de spoorverbinding en de aanleg van de verkeerswisselaar optimaal op elkaar afgestemd.