Om de hinder voor het luchthavenverkeer maximaal te beperken werd ervoor geopteerd om de ondertunneling van het luchthavencomplex uit te voeren met behulp van een TBM (Tunnel Boring Machine). Op deze manier werden twee geboorde kokers met een lengte van 1070 meter aangelegd.

Tunnelboormachine