Beschrijving

De noordelijke spoorontsluiting van de Brussels Airport heeft tot doel het marktaandeel van het personenvervoer ‘per spoor’ van en naar de nationale luchthaven gevoelig te verhogen en zo de steeds toenemende verkeersdrukte op het wegennet rond de luchthaven in te dijken. Hiertoe dienden bijkomende verbindingen naar de luchthaven te worden voorzien en moest de capaciteit van het station Brussel-Nationaal-Luchthaven worden vergroot.

De volledige ontsluiting per spoor van Brussels Airport wordt het Diaboloproject genoemd. Eind 2005 werd met ‘de bocht van Nossegem’ de eerste fase van de uitbreiding van de spoorinfrastructuur naar de luchthaven in gebruik genomen. Hierdoor werd het mogelijk dat treinen komende uit de richting van Leuven/Luik rechtstreeks de luchthaven bereiken.

In een tweede fase werd tussen 2007 en 2012 de noordelijke ontsluiting gerealiseerd bestaande uit:

 1. de uitbreiding van de capaciteit van het bestaand ondergronds station Brussel-Nationaal- Luchthaven door er een doorgaand station van te maken en de lengte van de bestaande perronsporen te vergroten 
 2. een bijkomende spoorverbinding tussen dit uitgebreid station en Mechelen/Antwerpen 
 3. een bijkomende spoorverbinding tussen dit uitgebreid station en Brussel 
 4. een nieuwe spoorlijn 25N tussen Schaarbeek-Vorming en Mechelen.

Half 2012 werd de noordelijke ontsluiting in dienst genomen. In een laatste fase werd de spoorlijn 36C/2 tussen vertakking Machelen-Zuid en vertakking Keelbeek afgewerkt. Deze spoorlijn vormt een cruciale schakel in de verbinding tussen het station Brussel-Schuman en Brussels Airport. Dit laatste deel is operationeel sinds april 2016.


Klik om te vergroten

Opdracht van TUC RAIL

De opdracht die aan TUC RAIL werd toevertrouwd in het kader van de verwezenlijking van de programma’s voor de noordelijke spoorontsluiting van de luchthaven Zaventem Brussels Airport is een volledige opdracht die de volgende taken omvat:

 • instaan voor het Project Management van de programma’s (budget, planning, risico’s, …)
 • uitvoeren van voorafgaande studies en ondernemen van alle administratieve stappen met het oog op het verkrijgen van de nodige vergunningen voor de uitvoering van de werken
 • realiseren van uitvoeringstudies voor alle werken (burgerlijke bouwkunde, sporen, bovenleidingen, seininrichting, …)
 • beheren van alle opdrachten van werken (gunning van de opdrachten, beheer van de opdrachten, …)
 • verkrijgen van de nodige homologaties voor het toestaan van een commerciële indienststelling.

Oplossingen van TUC RAIL voor de beperkingen van de programma’s

Om een dergelijk omvangrijk programma te kunnen beheren, moet men onvermijdelijk zoeken naar oplossingen voor bepaalde problemen of eisen met betrekking tot veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening…

In het geval van het Diabolo-programma is TUC RAIL erin geslaagd om:

 1. impact op het milieu tot het minimum te beperken;
 2. impact op de exploitatie van de luchthaven tot het minimum te beperken;
 3. impact op de toegangswegen en de bedrijvenzone Brucargo tot het minimum te beperken
 4. de hinder voor omwonenden te beperken;
 5. de veiligheid in de ondergrondse infrastructuur te waarborgen.

Klik hier om de noordelijke spoorontsluiting van de Brussels Airport in beelden te ontdekken.