Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


Computer Aided Design (CAD)

Ontwerpen van twee- of driedimensionale modellen met behulp van computerprogramma's (AutoCAD, CAD/CAM, STAR) als vervanging van of aanvulling op de ontwerpen die nog op de tekenplank worden gemaakt.

Construction Contract Manager (CCM)

Belast met het coördineren en managen van de opdracht en de werf, het bewaken van de voortgang en het toezien op het respecteren van de doelstellingen van bij de start tot de afsluiting van het project, het superviseren, het opvolgen en het controleren van de kwaliteit van de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden; staat in voor alle kwaliteits-, milieu- en veiligheidsaspecten verbonden met de uitvoering en de oplevering van de werf; beheert alle nodige documenten voor de uitvoering van de opdracht vanaf de start tot de definitieve oplevering.