Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


Geluidsabsorberende cassettes

Schermen die langs de sporen worden geplaatst om het geluid te absorberen. Zo kan de geluidshinder voor omwonenden beperkt worden.

Geluidsberm

Berm langs het spoor dat de geluidshinder van de treinen dempt.

Geluidsmuren

Muren die langs de sporen worden geplaatst om het geluid te absorberen. Zo kan de geluidshinder voor omwonenden beperkt worden.

Geluidsscherm

Schermen die langs de sporen worden geplaatst om het geluid te absorberen. Zo kan de geluidshinder voor omwonenden beperkt worden.

GEN

Gewestelijk ExpresNet. Toekomstig netwerk van spoorverbindingen die nauw met elkaar zijn verbonden en – samen met de buslijnen – bedoeld zijn om de verwachte toename van het verkeer in een straal van 30 km rond Brussel op te vangen.

Geogrid

Synthetisch funderingsrooster dat wordt toegepast bij werken burgerlijke bouwkunde. Dankzij het rooster worden de krachten op de bedding beter verspreid waardoor de draagkracht van de fundering wordt vergroot en er minder verzakkingen en horizontale verplaatsingen voorkomen. Het direct op liggende materiaal van de fundering wordt erin ingesloten en als het ware verankerd.

Geotextiel

Doorlaatbare textiel dat in combinatie met grond gebruikt wordt in water- en wegenbouwkundige toepassingen.

Geëlektrificeerde sporen

Sporen die voorzien zijn van een stroomkabel. Zo kunnen de treinen er op electriciteit rijden.

Gril of rooster

Geheel van spoortoestellen (bv. wissels) aan de inrit en uitrit van een station, dat door seinen is beveiligd.

Groene muur

Deze muur is bedekt met vegetatie. De muur wordt vaak gevormd door opeengestapelde geprefabriceerde elementen, die vervolgens met aarde worden gevuld zodat er beplanting kan op groeien.

GSM-R

GSM for Railways. Digitaal communicatienetwerk dat uitsluitend voorbehouden is voor de spoorwegen.