Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


Heien van palen

Deze operatie bestaat erin een diepe fundering (in staal, beton of gewapend beton) - ook heipaal genoemd - in de grond te drijven door dynamische schokken of vibratie met behulp van een heimachine. Op die manier kan een bouwwerk op stevige ondergrond steunen wanneer de weerstand van de bovenste bodemlagen onvoldoende is.

Houtdoordrenking

Behandeling van hout met een chemisch product zodat de levensduur verlengd wordt.

Houtvezelbeton

Betonsoort waarin houtvezels zijn verwerkt. Deze betonsoort heeft geluidsabsorberende eigenschappen.

HSL

Hogesnelheidslijn. Spoorlijn die is aangelegd naast het bestaande netwerk en waarvan het tracé en de uitrusting toelaten om aan hoge snelheid te rijden.

Hydraulische koker

Opening voor het doorlaten van water in een hydraulisch kunstwerk (opent bij contact met water).