Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


Infrastructuurvergoeding

Som die spoorwegoperatoren betalen aan Infrabel voor het gebruik van de spoorinfrastructuur.

Ingebruikname

Start van het commercieel gebruik van een lijn of specifieke technische uitrusting (vb. kunstwerk…) in het kader van de exploitatie van de treindienst.

Ingelaste wissels

Wissels die vastgelast zijn aan de sporen waarop ze aansluiten zodat er geen naden zijn.

Intermodaliteit

Opeenvolgend gebruik van meerdere en verschillende vervoersmodi (lucht-weg-spoor-water).