Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


Kiss & Ride

Kortparkeervoorziening bij een station of stopplaats.

Kruisingsbrug

Spoorwegbrug waarover een of meer spoorlijnen lopen en waaronder ook een of meer andere spoorlijnen lopen. In spoorwegjargon noemen we de kruisingsbrug een ‘PX’.

Kunstwerk

Bouwkundige term. Bouwwerk dat door mensenhanden is gemaakt en niet bestemd is voor bewoning. Bijvoorbeeld: brug, viaduct, sluis, tunnel, enz.