Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


Landhoofd

Onderdeel van een brug. Het gedeelte aan elk uiteinde van de brug waarop de brugboog of het brugdek rust.

Langgelaste rails

Spoorstaven die tot een lengte van 300 meter aan elkaar gelast zijn. Langgelaste spoorstaven bevatten geen naden en bieden dus een hoger rijcomfort voor de treinen en minder geluidshinder.

Langsparkeren

Parkeren evenwijdig met de rijbaan.

Langsweg

Openbare weg langs het spoor.

Liberalisering van de spoorwegsector

Vrijmaking van de markt voor spoorwegverkeer. Meerdere bedrijven zullen treinverkeer mogen organiseren in België. Zo zal concurrentie mogelijk worden.

Liefkenshoekspoorverbinding

Rechtstreekse spoorverbinding tussen de linker- en rechteroever van de Schelde in de haven van Antwerpen.

Life Cycle Cost

Een methode om de kostprijs van een product over zijn levenscyclus in te schatten.

Logistieke Centra Infrastructuur (LCI)

Centrum dat het personeel en het materieel groepeert die nodig zijn voor het onderhoud en de eventuele herstelling van de infrastructuur in een welbepaalde zone.