Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


MER-deskundigen

Personen die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van milieueffectenstudies.

Milieueffectenrapport

Rapport dat de impact en de gevolgen van een spoorproject op de leefomgeving in kaart brengt.

Multimodaal

Transportketen waarbij verschillende vervoerswijzen gebruikt worden.