Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


Sein tegen de grond

Een sein tegen de grond is een eenvoudig sein (twee kleuren) en wordt geplaatst ter hoogte van de grond en niet in de hoogte zoals bij de klassieke seinen. Dit sein wordt gebruikt op zijsporen.

Seinen

Een sein is opgesteld langs de sporen en geeft een bepaalde opdracht aan de treinbestuurder. Er bestaan lichtseinen (vergelijkbaar met verkeerslichten), maar ook seinborden die de toegelaten snelheid weergeven.

Seinhuis
Zie "Seinpost".
Seininrichting

Technologie die de nodige instructies bezorgt aan de treinbestuurders zodat de trein veilig kan rijden. De lichtseinen of seinborden langs het spoor maken deel uit van de seininrichting.

Seinpost

Controlecentrum van waaruit het treinverkeer wordt gecoördineerd. In de seinhuizen worden de seinen en de wissels in een bepaalde regio op het spoorwegnet bediend. Zo kunnen treinen veilig en vlot hun bestemming bereiken.

SPMT

Self-Propelled Modular Transporter. Een modulair, zelf-aandrijvend vervoersysteem voor zware lasten: de koppelbare platformen zijn elk voorzien van meerdere assen met een groot aantal wielen.

Spoorbypass

Spoorontsluiting.

Spoorinfrastructuur

Infrastructuur die nodig is om treinen te laten rijden: sporen, bovenleiding, dwarsliggers, seinen enz.

Spooruitrusting

Uitrusting die nodig is om treinen te laten rijden: sporen, bovenleiding, dwarsliggers, seinen, enz

Spoorweginteroperabiliteit

Geschiktheid van een spoorwegsysteem om veilig en ononderbroken treinverkeer mogelijk te maken (zo kan er bijv. een trein uit Duitsland op het Belgisch netwerk rijden en een trein uit België op het Duits netwerk).

Spoorwegoperatoren

Ondernemingen die treinverkeer organiseren op het spoorwegnet.

Spoorwegplatform

Spoor(weg)bedding. Ruimte waarin de spoorinfrastructuur zich bevindt.

Stedenbouwkundige vergunning

Vergunning die nodig is voor de bouw van infrastructuur.

Steunmuur

Muur die de druk van een hogergelegen bodem tegenhoudt. Zo kan op een heuvel een steile wand aangelegd worden zonder dat de aarde wegzakt.

Stopplaats

Plaats waar de trein stopt om reizigers te laten in- en uitstappen.

System Engineering (SE)

Wetenschap (ook systeemkunde of systeemleer genoemd) over het analyseren en ontwerpen van technische en organisatorische systemen, gebaseerd op het denken in systemen, processen en regelkringen.