Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


Verbindingsbocht

Bocht die een spoorlijn met een andere spoorlijn of een station verbindt.

Vertakking

Plaats op het spoorwegnet waar het spoor zich opsplitst in verschillende richtingen.

Voorhaven

Zone in de haven die direct aan zee ligt.

Vormingsbundel

Geheel van sporen waar goederencontainers worden samengesteld tot volledige goederentreinen. De wagons worden er gesorteerd en aan de juiste trein gekoppeld. Zo geraken de containers op de juiste bestemming.

Vormingsstation

Station waar goederencontainers worden samengesteld tot volledige goederentreinen. De wagons worden er gesorteerd en aan de juiste trein gekoppeld. Zo geraken de containers op de juiste bestemming.