In het kader van de heraanleg van bestaande infrastructuur wordt bijzondere aandacht besteed aan kunstwerken die waardevol zijn voor het patrimonium. Hieronder enkel voorbeelden.

Voorbeeld van een dubbelsporig viaduct die in de toekomst op vier sporen gebracht wordt: de viaduct van Pede

 

 

Aanleg van een stopplaats (perrons en toegangen) op een geheel van gewelven: de halte Arcaden in Watermaal-Bosvoorde