De uitgraving van de tunnels zorgde voor een aanzienlijk grondoverschot waaraan een nuttige bestemming werd gegeven door de aanleg van een buffergordel die niet alleen de Liefkenshoekspoorverbinding, maar ook de R2 en de E34 afschermt van de woonkern Kallo. Hierdoor kon de geluidshinder in woonkernen, veroorzaakt door het wegverkeer op beide snelwegen, in belangrijke mate worden gereduceerd.

Buffergordel rondom Kallo

 

Geluidsbuffer van het Rietveld Kallo