Als compensatie voor terreininnames in de ecologisch waardevolle Steenlandpolder realiseerde Infrabel / TUC RAIL samen met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever, het Rietveld Kallo, een 46 hectare groot natuurgebied, ingericht als habitat van het type “riet en water”. Met de aanleg van wandelpaden, houten vlonders en vogelkijkwanden krijgt dit natuurgebied een recreatieve functie voor buurtbewoners.

Nog andere maatregelen beperken de hinder voor het milieu:

  • de aanleg van een geluidsbuffer langs het natuurgebied Zuidelijke Groenzone / Haasop;
  • de aanleg van ecologische verbindingen tussen de deelgebieden van de Steenlandpolder;
  • de ecologische beplanting van de geluidsbuffers met inheemse soorten;
  • de aanplanting van boscompensatie;

 

Het Rietveld Kallo