De Liefkenshoekspoorverbinding is voorzien van de nodige veiligheidsuitrusting zoals een lineair branddetectiesysteem, een uniek schuimblussysteem, rook- en warmteafvoer, gasdetectie, camerabewaking, toegangscontrole e.a. Het geheel van deze veiligheidsuitrustingen zal continu (24/7) worden aangestuurd en opgevolgd door de controlekamer in Antwerpen-Centraal.

Deze systemen treden automatisch in werking zodra er zich in het tunnelcomplex een calamiteit voordoet (zoals een brand, een gaslek, een indringing, …), zodat ook gevaarlijke stoffen veilig tussen Linker- en Rechteroever kunnen vervoerd worden.

Bovendien werden op regelmatige afstand evacuatieschachten (14) en ondergrondse cross-passages (13) tussen de twee tunnelkokers gerealiseerd alsook de nodige toegangswegens. Bij een incident is zo een snelle evacuatie van het aanwezige personeel mogelijk, en kunnen hulpdiensten interventies zo efficiënt mogelijk uitvoeren.

 

Het schuimblussysteem in de Beverenspoortunnel in actie

 

Een ventilator van het rook- en warmteafvoersysteem