Beschrijving

De werkplaats van Bascoup bevindt zich in Chapelle-lez-Herlaimont, in het hart van de driehoek Charleroi-Nijvel-Bergen. Deze werkplaats, die werd opgericht in 1912, is de enige fabrikant van spoortoestellen in België. Infrabel wil de productie nu opdrijven en de medewerkers aangenamere en veiligere arbeidsomstandigheden bieden.

Heel wat wissels op ons spoorwegnet hebben het einde van hun levensduur bereikt, wat leidt tot hoge onderhoudskosten. Ze moeten dus massaal worden vernieuwd en vervangen door spoortoestellen die gemonteerd zijn op betonnen dwarsliggers en niet langer op houten dwarsliggers, wat de levensduur ervan aanzienlijk zal verlengen. De productie van dergelijke wissels vereist een moderne en goed uitgeruste site. Daarom moest de werkplaats van Bascoup gemoderniseerd worden, voornamelijk door er verschillende verouderde gebouwen af te breken en twee nieuwe industriële hallen te bouwen.

De vervanging van de spoortoestellen op ons spoorwegnet zal geleidelijk gebeuren. Er kan dus nog niet volledig worden afgestapt van het gebruik van houten dwarsliggers. De eerste nieuwe hal in Bascoup zal volledig gesloten zijn en is bedoeld voor de montage van spoortoestellen op betonnen dwarsliggers. De tweede hal zal dan in eerste instantie bestemd zijn voor de montage van wissels op houten dwarsliggers. Het hout van de dwarsliggers moet een speciale behandeling krijgen met producten die in een goed beluchte omgeving gebruikt moeten worden. Daarom zal de hal voorlopig halfopen zijn. Zodra alle spoortoestellen op het net op betonnen dwarsliggers worden gemonteerd, zal de hal dan volledig worden gesloten.

Opdracht van TUC RAIL

De opdracht die aan TUC RAIL wordt toevertrouwd, is een complete opdracht die bestaat uit:

 • het projectbeheer (Project Management);
 • de uitvoering van voorstudies en vergunningsaanvragen;
 • de opmaak van aanbestedingsdocumenten;
 • de uitvoering van administratieve procedures (promotieopdracht);
 • de controle van voorgestelde technische oplossingen;
 • de werfopvolging;
 • de veiligheidscoördinatie tijdens ontwerp- en verwezenlijkingsfase.

De voornaamste werken die door TUC RAIL worden beheerd, hebben betrekking op:

 • de bouw van een gesloten hal voor de montage van spoortoestellen op betonnen dwarsliggers;
 • de bouw van een halfopen hal voor de montage van spoortoestellen op houten dwarsliggers;
 • de bouw van het administratief gebouw;
 • de aanleg van opslagplaatsen;
 • de vernieuwing van de buitenste spoorbundel.

Oplossingen van TUC RAIL voor beperkingen inherent aan het programma

Een van de bijzonderheden van het project van de nieuwe hallen in Bascoup bestond erin een originele oplossing te vinden voor de financiering. TUC RAIL en Infrabel schreven samen een promotieopdracht uit. Dit type opdracht bestaat erin het project te laten financieren door de aannemer die de technische oplossingen uitwerkt en de werken uitvoert op basis van een door TUC RAIL opgesteld bestek. Tijdens de werken ziet TUC RAIL er dan op toe dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en controleert de kwaliteit van de toegepaste oplossingen.

De werken voor de vernieuwing van de buitenste spoorbundel worden gelijktijdig uitgevoerd in het kader van een klassieke opdracht. De nieuwe hallen van de Werkplaats van Bascoup zijn al operationeel.


Klik hier om de werkplaats van Bascoup in beelden te ontdekken.