TUC RAIL was verantwoordelijk voor de studie en het toezicht bij het bouwen van het hogesnelheidsnetwerk in België. Zijn belangrijkste taken hadden betrekking op de haalbaarheidsstudies, de voorstudies (met inbegrip van terreinopmetingen), de ontwerp- en uitvoeringsplannen, de detailstudies, de bestekken, de controle en opvolging van de bouwwerven, de analyse en vergelijking van offertes, het projectmanagement van het gehele project en de oplevering.

De hogesnelheidslijnen verbinden Brussel, Antwerpen en Luik met de belangrijkste steden van de buurlanden (Parijs, Londen, Keulen, Rotterdam en Amsterdam) en vormden zo het eerste internationale hogesnelheidsnetwerk van Europa. Het Belgische HST-netwerk omvat 314 km spoorlijnen, waarvan 200 km nieuwe lijnen; de andere werden gemoderniseerd en verbeterd. Het HST-netwerk bestaat uit drie hoofdtakken: een westtak, een oosttak en een noordtak.

Westtak

TUC RAIL ontwierp en realiseerde de westtak van het Belgische HST-netwerk tussen Brussel en de Franse grens in minder dan vijf jaar. Het tracé omvat 88 km spoorlijn, waarvan 71 km nieuwe lijnen en 17 km aanpassing van bestaande spoorlijnen.

Oosttak

De tak tussen Brussel en de Duitse grens bestaat uit: 33 km bestaande lijnen tussen Brussel en Leuven, die gemoderniseerd werden; 62 km nieuwe lijnen tussen Leuven en Bierset en 54 km nieuwe en vernieuwde lijnen tussen Bierset en de Duitse grens . De maximumsnelheid op de nieuwe lijnen bedraagt 320 km/u.

Noordtak

Deze tak tussen Brussel en de Nederlandse grens bestaat uit 46 km gemoderniseerde en aangepaste spoorlijn tussen Brussel en Antwerpen, 5 km gedeeltelijk gemoderniseerde en gedeeltelijk nieuw aangelegde lijnen in de stad Antwerpen en ten slotte 35 km nieuwe hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en de Nederlandse grens.

Het HST-netwerk bracht de realisatie met zich mee van talloze grote infrastructuurwerken. De bruggen van Halle, het viaduct van Antoing, de tunnel van Soumagne, de viaducten van Herve, Battice en José, de ondertunneling van de stad Antwerpen (spoorwegverbinding tussen noord en zuid) en de nieuwe stopplaats Noorderkempen zijn slechts een paar voorbeelden.

Tot september 1998 waren de activiteiten van TUC RAIL beperkt tot het HST-project in België. Vandaag staat het bedrijf ook in voor het projectmanagement, de technische studies en het management van elk type spoorweginfrastructuurproject in België en op de internationale markt.


Klik om te vergroten


Klik hier om het hogesnelheidsnet in België in beelden te ontdekken.