Klant NS Railinfrabeheer (Nederland)

Projectbeschrijving  De Betuweroute is een nieuwe spoorlijn van 160 km, bestemd voor goederentransport. De lijn verbindt de haven van Rotterdam met de Duitse grens.

Opdracht TUC RAIL  Verschillende audits: capaciteitsanalyse, audit van het EG-contract bovenstructuur, simulatie scheiding elektrificatiesysteem, kostenanalyse, ...

Periode  1998 - 2003