Klant California High-Speed Rail Authority

Projectbeschrijving Aanleg van het hogesnelheidsnet in California. De Californische hoge snelheidslijnen zullen San Francisco met Los Angeles verbinden en kunnen later eventueel verder uitgebreid worden richting Sacramento en San Diego.

Opdracht TUC RAIL In het kader van het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de California High-Speed Rail Authority en de Belgische regering, getekend op 7 juli 2010, werd TUC RAIL gevraagd om een ‘peer review’ uit te voeren op de preliminaire exploitatie en onderhoudsprogramma’s die voor dit project werden ontwikkeld. Het doel van de peer review was om de haalbaarheid van de programma’s te verifiëren alsook de documenten te controleren op grote conceptuele fouten in de ontwikkelingsfase van de hoge snelheidslijnen. Op basis van de nationale en internationale expertise en ervaring van TUC RAIL werd deze analyse verder aangevuld met enkele algemene beschouwingen en aanbevelingen.

Periode 2010