Klant Jan De Nul – Envisan

Projectbeschrijving  Onderhoudswerken en controle van overstromingen in het Scheldegebied (Sigmaplan). Een eerste openbare aanbesteding werd gelanceerd voor de bouw van een dijk, ter hoogte van de Vlassenbroekpolder in Dendermonde, bestaande uit verschillende compartimenten.

Opdracht TUC RAIL  Controle van de geotechnische studies en begeleiding bij de uitvoering van de werken.

Periode  2014