Omschrijving van het project:

Het Haramain High Speed Railway-project bestaat uit de aanleg van een 444 km lange dubbelsporige hogesnelheidsspoorlijn tussen Mekka en Medina in Saudi-Arabië.

Het project voor de hogesnelheidslijn Haramain is opgedeeld in twee fasen:

Fase 1 :

  • Deel A: civieltechnische werken, keermuren, onderdoorgangen, bouw van bruggen, viaducten, sporen en grondwerken ...
  • Deel B: de bouw van de 5 stations

Fase 2 :

  • seininrichtingen, telecommunicatie, bovenleidingen, sporen, onderhoud en operationele uitrusting

In maart 2009 heeft de Saudi Railway Organization (SRO) het contract voor de eerste fase van het Haramain High Speed Railway-project gegund aan het consortium Al-Rahji Alliance. 

Op 4 juli 2010 heeft het consortium Al-Rahji Alliance een offerte ingediend voor de tweede fase van het HHR-project.

Missie van TUC RAIL:

TUC RAIL is betrokken bij de eerste fase van het HHR-project als consultant/expert inzake hogesnelheidslijnen voor de onderneming K&A (lid van het consortium Al-Rahji Alliance). De aanstelling van TUC RAIL als spoorwegconsultant van het consortium werd door SRO goedgekeurd en erkend.

In eerste instantie heeft TUC RAIL gespecialiseerde spoorwegconsultancy/expertise geleverd voor:

  • De herziening van de criteria voor het ontwerpen van spoorwegen;
  • De herziening van technische documenten:
  • Civieltechnische aanbevelingen met betrekking tot hoge snelheid.

Vervolgens werd TUC RAIL belast met het algemene ontwerp van het spoorwegviaduct van Makkah Flare in Mekka. Het viaduct is 1,7 km lang en zorgt ervoor dat de nieuwe hogesnelheidstreinen het nieuwe hogesnelheidsstation in Mekka kunnen binnenkomen en verlaten.

Voor de tweede fase van het HHR-project werd TUC RAIL door Alstom, een lid van het consortium Al-Rahji Alliance, aangesteld als Design Verification Engineer (DVE).

De belangrijkste taak van DVE bestond erin na te gaan of de offerte van het consortium Al-Rahji Alliance voldeed aan alle eisen van SRO en of alle contractuele documenten en technische voorstellen/oplossingen in de offerte voldeden aan het bestek van SRO.