Omschrijving van het project:

Rail Vikas Nigam Ltd. (RVNL), een onderneming die ressorteert onder het Indiase ministerie van spoorwegen, is een programma gestart voor de ontdubbeling van de sporen en de elektrificatie van belangrijke spoorlijnen op het Indiase netwerk om de capaciteit te vergroten. Het betreft de volgende projecten:

(a) de ontdubbeling van het traject Daund-Gulbarga (224 km);

(b) de ontdubbeling van het traject Sambalpur-Titlagarh (182 km);

(c) de ontdubbeling van het traject Raipur-Titlagarh (203 km);

(d) de ontdubbeling van het traject Hospet-Tinaighat (229 km);

en de elektrificatie van het traject Pune-Wadi-Guntakal (641 km).

Dit programma vertegenwoordigt derhalve meer dan 1400 km en omvat verschillende complexe kunstwerken en stations.

Het programma wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Indiase regering en gedeeltelijk door de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB).  Voor de uitvoering van de studies en werken is een aantal contracten gegund op basis van de modelcontracten van de FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils).

Aangezien het van groot belang is dat het project correct, op tijd en binnen het budget wordt uitgevoerd, heeft RVNL het consortium Egis Rail - Egis India - TUC RAIL belast met de taak de bouwheer bij te staan.

Missie van TUC RAIL:

TUC RAIL was verantwoordelijk voor het projectmanagement en voor de terbeschikkingstelling van internationale plannings- en contractdeskundigen om het AMOA-team in New Delhi, India, te leiden.

De missie van AMOA bestond uit:

  • Bijstand bij het beheer van het programma voor ontdubbeling en elektrificatie;
  • Rapportage over de fysieke voortgang in termen van begroting en planning van activiteiten;
  • Hulp bij de fasering van de uitgevoerde werken;
  • Voorbereiding van rapporten voor de ADB om de verschillende financieringstranches in gang te zetten;
  • Bijstand bij het beheer van contracten voor werken en MOE's;
  • Controle op de naleving van de handelsregels en de internationale normen en standaarden;
  • Kwaliteitscontrole van de projecten;
  • Coördinatie en communicatie met interne en externe belanghebbenden;
  • Aanvullende opleiding voor MOE's op het gebied van planning en contractbeheer.

 

Voor de uitvoering van deze opdracht is de projectleider van TUC RAIL voor vier jaar uitgestuurd naar India, samen met de collega's van de partneradviesbureaus. De andere deskundigen van TUC RAIL (planning, fasering van de werken ...) hebben de werf regelmatig bezocht voor inspecties en dienstreizen.