Klant SOILTECH N.V.

Projectbeschrijving   Bouw van twee fietsbruggen in Sint-Truiden. De funderingen van de brugpijlers zijn opgetrokken uit gegoten betonnen palen. Voorstel van een variant met micropalen.

Opdracht TUC RAIL  Berekening van het draagvermogen van de fundering van de pijlers en technische bijstand.

Periode  2013 - 2014