Klant ProRail

Projectbeschrijving  In het kader van het samenwerkingsverband met Iv-Infra / TUC RAIL E.E.S.V., biedt TUC RAIL advies- en ingenieursdiensten aan voor spoorweginfrastructuur in Nederland, zoals Houten 4-sporig, Overhead Train System, …

Opdracht TUC RAIL  Advies- en ingenieursdiensten.

Periode  2003 - 2012